OK, det er forstått

Denne nettside bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettstedet. Ved å fortsette, aksepterer du bruken av cookies. Les mere om cookies her.

NIVÅMÅLERE

 

Automatisk styring ved presis måling av væsketrykket i tanken.

Landia tilbyr automatikk som ved presis måling av væskenivået i gjødseltanken kan styre pumper og omrørere.

 

Den såkalte "trykktransmitter" sitter i enden av en lang stang som er montert på tanksiden, og via en ledning er forbundet til et el. styreskap.

 

Den tilsluttede styreboks overvåker og styrer væskenivået i tanken, basert på signal fra tryktransmitteren.

 

Eksempel: Styring av en gjødselfortank

(plassert mellom fjøs og lagertank)

  • Når mengden av gjødsel i tanken har nådd et forutbestemt maksimumsnivå, sender tryktransmitteren et signal til styreboksen. Deretter starter omrøreren slik at gjødselen oppblandes til en ensartet, homogen konsistens.

  • Kort tid deretter starter pumpen automatisk.

  • Omrøreren kjører videre samtidig med at det pumpes ut fra tanken - og stanser automatisk når det valgte minimum-nivå for omrøring er nådd.

  • Pumpen kjører deretter videre inntil det valgte minimumsnivå for pumpning er nådd.

  • Prosessen gjentas automatisk når mengden av gjødsel i fortanken igjen er oppe på det valgte maksimumsnivå.

Se tegning her