OK, det er forstått

Denne nettside bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettstedet. Ved å fortsette, aksepterer du bruken av cookies. Les mere om cookies her.

Hjørring Vand

 

Hjørring Renseanlegg er lokalisert utenfor Hjørring, og ble bygget på 1970-tallet. Ut over å motta kommunalt spillvann får man også opp til fem skipslaster med silde-, lakse- og makrellavfall hver uke, alt etter sesong og EU-kvoter. Dessuten blir overskudsslam fra to av de 11 andre anleggene i området også sendt til Hjørring Renseanlegg.

 

Et Landia GasMix-omrøringssystem er montert på renseanleggets forråtnelsestank, og ut over å bidra med et vesentlig høyere gassutbytte, har det også noen helt andre, klare fordeler: GasMix er montert utenfor forråtnelsestanken, hvilket gjør service og vedlikehold langt lettere. Det betyr også at forråtnelsestanken aldri trenger å åpnes i forbindelse med service eller reparasjon av omrøreren, hvilket sparer tid og penger, samtidig med at de arbeidsmiljømessige forholdene er helt på topp.

 

«For øyeblikket er vår første prioritet å neddele mediet», forklarer Jacob Andersen, sjef for vann og spillvann hos Hjørring Vandselskab A/S.

 

«Når det er sagt, produserer vi 800 000 kWh gass per år. Denne mengden er blitt økt siden vi tog Landias GasMix-system i bruk. Det trenger bare å være i drift en kort periode hver dag. Vi håper med tiden å kunne pensjonere vår gamle generator som er dyr i drift, og isteden introdusere en ny motor for å optimere vår gassproduksjon».

 

Han tilføyer: «Vårt tørrstoffinnhold varierer mellom 2 % og 8 % alt etter mengden av fiskeavfall vi mottar. Vi har to tanker, og man behøver bare å foreta en rask visuell inspeksjon av den med GasMix for å se at sammenlignet med den andre tanken blir hele tanken nå blandet meget bedre opp. Slammet er mye mere i bevegelse. Tidligere hadde vi problemer med flytelag – det har vi ikke nå.»

 

Installasjonen av det utvendig monterte GasMix-systemet var en enkel ettermontering. Det trengtes ikke mye mer enn å bore noen hull i siden av den eksisterende tanken. GasMix-systemet består av en chopperpumpe som resirkulerer og samtidig nedfordeler tørrstoff, samt et selvinnsugende ejektorsystem. Ved å ha alt utenpå tanken er rutinemessig service blitt svært mye lettere å utføre.

 

«Tidligere hadde vi gassomrøring med kompressor,» tilføyer Jacob Andersen. «Spørsmålet var ikke om de ville bryte sammen, det var bare et spørsmål om når! Det var alltid noe som satt fast, så det var hele tiden en risiko for at det ville bryte ned. Men nå har vi et omrøringssystem uten bevegelige deler i selve tanken. Anlegget i Hjørring er ikke det største, men å redde en nedbrutt omrører var en stor operasjon; å åpne lokket på en hvilken som helst forråtnelsestank medfører en stor sikkerhetsrisiko, men siden vi har fått Landias GasMix, har vi ikke hatt noen hendelser å ta oss av. Så ut over den økte gassmengden medfører Landias GasMix en lang rekke andre fordeler for anlegget vårt».

Tilbake

GODE SPILLVANN CASES