OK, det er forstått

Denne nettside bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettstedet. Ved å fortsette, aksepterer du bruken av cookies. Les mere om cookies her.

Service og forebyggende vedlikehold

 

Våre produkter anvendes ofte i aggressive miljøer under meget krevende driftsforhold og med lange driftstider.

 

Derfor er alle Landia-produkter konstruert ut fra følgende prinsipper: Alle komponenter er dimensjonert slik at de ikke overbelastes. Slitedeler (lager og tetningssystemer) kan lett utskiftes direkte på driftsstedet.

 

Behovet for service og vedlikehold er minimalt og kan utføres på driftsstedet, uten at enheten må transporteres til et serviceverksted - og ofte av driftspersonalet selv. Du kan selvfølgelig også bestille en av Landias egne servicemontører til å komme innom og hjelpe deg med serviceettersyn, forebyggende vedlikehold, eller en eventuell reparasjon.

 

I forbindelse med et servicebesøk kan vi - etter forutgående avtale - sette av ekstra tid til opplæring av en eller flere av kundens egne medarbeidere i forebyggende vedlikehold.

 

For å sikre hurtig og korrekt ekspedisjon og dermed minimere dine omkostninger er det fint om du opplyser enhetens serie- og fabrikasjonsnummer, som du finner på metaltypeskiltet på motoren.

 

Leveringstid: Reservedeler avsendes normalt fra dag til dag, både fra Landias egne avdelinger og fra flere av våre forhandlere.

 

Bestill en servicemontør og/eller reservedeler her