OK, det er forstått

Denne nettside bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettstedet. Ved å fortsette, aksepterer du bruken av cookies. Les mere om cookies her.

Nybygg og optimalisering

 

Landia omrørere og pumper gjør det godt hos Torben Thomsen, Volsgård i/s

 

I forbindelse med et nybygg ble det laget en tverrkanal med skraper, som skraper sand og gylle til en stor fortank. I fortanken er det montert en Landia omrører og pumpe, forsynt med nivåmåler.

 

Nivåmåleren er montert slik at på det tidspunkt gyllen når en forbestemt høyde, starter omrøreren en liten periode, før også pumpen starter. Omrøreren stopper når gyllen er nær ved å være i bunnen, og pumpen fortsetter ennå noen tid. Dette gjør at det ikke blir liggende sandholdig gylle i trykkrørene, og dermed kan anlegget starte problemfritt ne     ste gang.

 

Gyllen pumpes over til en buffertank, hvor sanden faller til bunnen før det pumpes videre til lagertank.

Sist buffertanken ble tømt var det bunnfalt ca. 1,5 m³ sand. Sanden ble rørt om og deretter sugd opp av en gyllevogn, før den ble kjørt ut på marken. Buffertanken er en 600 m³ tank.

 

- Anlegget har kjørt uten problemer siden 2008, og dette er vi godt tilfredse med. Ideen med at det kjøres automatisk er en stor hjelp, sier eieren, Torben Thomsen.

 

 

Tilbake