OK, det er forstått

Denne nettside bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettstedet. Ved å fortsette, aksepterer du bruken av cookies. Les mere om cookies her.

Landia GasMix sikrer fremtiden til Rybjerggaard

 

På Rybjerggaard har det gjennom mange år vært fokusert på energisparing og selvforsyning. Derfor var det også med dette for øyet at Jens Christensen valgte å fremtidssikre landbruket ved oppføringen av et nytt og moderne biogassanlegg.

 

«Planen var at vi skulle utnytte litt mer av de produktene som vi allerede har. Det har vært en dårlig forretning å levere halm til varmekraftverk, da vi rett og slett fikk for lite betalt. Vi kan se i dag at vi kan få en langt bedre pris fra biogass, og vi beholder samtidig alle næringsstoffene på gården,» forteller Jens Christensen.

 


«Det nye biogassanlegget er med på å slutte vår sirkel for å bli CO2-nøytral, men vi er også mer selvforsynt ved at vi bruker halmen. Dessuten er det mulighet til å optimere på planteproduksjon, da næringsstoffene i gylle er lettere tilgjengelig for planter. Så biogassanlegget skal kunne gi bedre tall på bunnlinjen hele veien rundt,» sier Jens Christensen.

 


Anlegget er bygget ut fra Jens’ egen oppskrift, ettersom ingen hadde en komplett løsning som samsvarte med hans personlige konsept. Oppbyggingen av anlegget er valgt ut fra en filosofi om at alt skal være så enkelt og likefrem at en person kan stå med det alene uten å være ingeniør eller maskinmester.

 


Da Jens rettet sin henvendelse til Landia, ble det raskt enighet om at Landia GasMix var en ypperlig match i relasjon til konseptet. En klar fordel var blant annet det faktum at Landia GasMix har alle mekaniske komponenter plassert utenfor tanken. Med denne oppbyggingen er det ikke nødvendig å åpne inn til tanken for å foreta service eller reparere Landia GasMix-systemet.

 


Anlegget er bygget for å håndtere alle de tingene som kan brukes i et biogassanlegg i dag. Derfor er det ingen problemer med å kjøre halm, dypstrø, gress, røtter og mais i store mengder. Hver dag pumpes 40 tonn med tørrstoff eksklusive gylle inn i hver av de to 3000 kubikkmeters primære reaktorene.

 


«Jeg er godt tilfreds med selve byggefasen, hvis man ser bort fra at vi hadde litt uvær som forskjøv tidsplanen en smule. Jeg hadde jo valgt selv å bygge mitt eget biogassanlegg, så derfor var det viktig at jeg valgte leverandører som var seriøse og ville ta ansvar for sine egne produkter,» forteller Jens Christensen, og fortsetter:

 

«Jeg valgte å la leverandørene stå med sin egen montering og koordinere dem ved hjelp av ukentlige byggherremøter. Det var selvfølgelig en stor oppgave med så mange forskjellige aktører, men gjennom et godt samarbeid med leverandørene lyktes prosjektet riktig bra.»

 


«I oppstartsperioden stresser man litt på grunn av iveren etter å komme i gang, men etter noen oppstartsutfordringer med å lære det nye GasMix-omrøringssystemet å kjenne, kom reaktortankene kjapt opp å kjøre riktig godt. I samarbeid med Landia ble driftstidene tilpasset, og tankene er blandet ganske bra opp. Jeg følger med på tørrstoffnivået i tanken ved å ta ukentlige målinger. Jeg har nådd opp på en tørrstoffprosent på 10,83% inne i reaktorene mine», forteller Jens Christensen.

 

«Gjennom kameraene fra begge tankene kan jeg se at der ikke er noe flytelag. Overflaten roterer stille og rolig mens gassen bobler ivrig opp. Landia GasMix-systemet håndterer både omrøring og neddeling av tørrstoffet i tankene. Så man får altså to funksjoner på én gang, og GasMix-en gjør altså ett eller andet godt med mediet,» konstaterer Jens Christensen.

 


Et godt eksempel var da Jens Henry hadde tatt en tørrstoffprøve ut i et stort spann, og hadde latt det stå stille i fire dager, hvorpå han rørte litt i den igjen. I denne perioden var det ikke dannet noe flytelag eller annen lagdeling. Så Landia GasMix gjør utvilsomt noe med biomassen som gjør at den blir mer homogen!

 

«For oss har det nok vært nødvendig å gå bort fra den velkjente teknologien med toppmontert røreenhet, og over til Landia GasMix-systemet, for å muliggjøre håndteringen av de biomassene som vi bruker. Landia GasMix-systemet har flere innstillingsmuligheter, så man kan justere/tilpasse driften av anlegget for å oppnå optimale forhold. Det blir interessant å se hvor langt vi kan gå ned i driftstid og stadig beholde den ekstra neddelingen, den homogene biomassen og optimal omrøring,» forklarer Jens Christensen. 

 


«Vi kan se på tallene fra Dansk Energirådgivning at vi har en ‘svært rask omsetning’. Produksjonen vår ligger vesentlig høyere i forhold til det vi hadde forventet. Anlegget produserer for øyeblikket ca. 500 m3 metan i timen, og 120 m3 fra det gamle anlegget. Vi har på det nåværende tidspunkt nådd våre mål til fulle, og det er ingen indikasjoner på at tankene er presset og ikke kan omsette mer. Så vi kjører bare på!» forteller en tydelig tilfreds Jens Christensen.

 

 

Tilbake