OK, det er forstått

Denne nettside bruker cookies for å forbedre din opplevelse av nettstedet. Ved å fortsette, aksepterer du bruken av cookies. Les mere om cookies her.

Økt dyrevelferd

 

For å forbedre dyrevelferd hos melkekuer bruker man ofte sand i båsene. Dette utfordrer leverandører av gjødselpumper og -systemer som Landia, og gir en vesentlig øket slitasje på pumpene.
 
Landia har derfor utviklet nye materialer til sine pumper og omrørere. De nye materialene gir betydelig lengre levetid på utstyret. Bonden kan derved konsentrere seg om sine dyr, i stedet for å bruke tid og penger på reparasjon av sine gjødselsystemer.
 
I svinebesetninger er det også stort fokus på dyrevelferd. Man anvender vesentlig mer halm enn tidligere. Dette kan medføre driftsproblemer for gjødselpumpen. Alle Landias gjødselpumper har et roterende knivsystem foran pumpeinnløpet, som kutter halmen samtidig med at det pumpes opp i lagertanken.
 
Bonden kan gi grisene den mengde halm han ønsker – Landias pumper klarer oppgaven!

 

 

GODE LANDBRUKS CASES